Trzecia edycja

Na potrzeby klienta stworzyliśmy spersonalizowany bank ponad stu zdjęć do wykorzystania w komunikacji internetowej marki Ochotnicy Warszawscy. Wyprodukowaliśmy ponad trzydzieści sesji zdjęciowych z ponad setką modeli i statystów, na kilkudziesięciu zaaranżowanych planach zdjęciowych.
35 sesji
zdjęciowych
118
modeli
150 fotografii
oddanych klientowi

Druga edycja

W trakcie sześciu wyprodukowanych przez nas sesji zdjęciowych stworzyliśmy fotografie, które pojawiły się w kampanii outdoorowej promującej idee wolontariatu.

Pierwsza edycja

W ramach pierwszego spotkania z Centrum Komunikacji Społecznej m.st Warszawy stworzyliśmy portrety prawdziwych wolontariuszy w miejscu ich wolontaryjnej pracy. Byliśmy m.in. w schronisku na Paluchu, w Muzeum Polin oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego.